Praxis of ORL: Tek taraflı işitme kayıplarına yaklaşım | An approach to unilateral hearing loss
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2013  Cilt: 1  Sayı: 2  47-52
doi: 10.5606/kbbu.2013.98608

Tek taraflı işitme kayıplarına yaklaşım

Ş. Armağan İncesulu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Tek taraflı işitme kaybı bir kulakta normal işitme varken, karşı kulakta 20 dB ve daha fazla sensörinöral işitme kaybı olmasıdır. İki taraflı işitme yön tayini ve özellikle gürültüde konuşmaların ayırt edilmesi ve ses kalitesi açısından önemlidir. Tek taraflı işitme çocuk hastalarda, çevresel faktörlerin de etkisiyle, dil gelişiminde gerilik, akademik başarıda düşüklük ve davranış sorunlarına neden olurken, erişkin hastalarda hayal kırıklığı, özellikle gürültüde konuşmaları ayırt edememe ve iş ve sosyal hayatta zorluklara neden olur. Viral nedenler, doğuştan anomaliler, pre- ve perinatal faktörler, kafa travması, menenjit, tümörler ve ani işitme kaybı en sık nedenlerindendir. Bu hastaların rehabilitasyonuna hastanın durumu ve isteğine göre karar verilmelidir. Rehabilitasyon seçenekleri arasında klasik işitme cihazı, sinyallerin karşı taraf yönlendirmesi, frekans modülasyon cihazı, kemiğe monte edilebilir işitme cihazı ve koklear implantasyon sayılabilir.

Anahtar Kelimeler: Değerlendirme, rehabilitasyon; sensörinöral işitme kaybı; tek taraflı işitme kaybı.


An approach to unilateral hearing loss

Ş. Armağan İncesulu
Department Of Otolaryngology, Medical Faculty Of Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey

Unilateral hearing loss can be defined as normal hearing in one ear, while 20 dB or more sensorineural hearing loss is present in the opposite ear. Bilateral hearing is important for localization and speech discrimination in the noise particularly, and the sound quality. Unilateral hearing may lead to delayed language development, decreased academic performance, and behavioral problems with the environmental factors in pediatric patients, whereas it may cause frustration, inability to distinguish speech in noise particularly, and difficulties at work and social life in adult patients. The most common causes are viral culprits, congenital abnormalities, pre- and perinatal factors, head trauma, meningitis, tumors and sudden hearing loss. Rehabilitation of these patients should be based on the patient's condition and patient’s request. The options of rehabilitation include conventional hearing aid, contralateral routing of signals, frequency modulation device, bone-anchored hearing aids and cochlear implantation.

Key words: Evaluation, rehabilitation; sensorineural hearing loss; unilateral hearing loss.


Ş. Armağan İncesulu. An approach to unilateral hearing loss. Praxis of ORL. 2013; 1(2): 47-52

Sorumlu Yazar: Ş. Armağan İncesulu, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce