Praxis of ORL: 12 (1)
Cilt: 12  Sayı: 1 (2024)
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Eritrosit dağılım genişliği vestibüler nöritin prognozunu öngörebilir
Red blood cell distribution width may predict the prognosis of vestibular neuritis
Sayfalar 1 - 7
Ayça Başkadem Yılmazer, Esmail Abdulahi Ahmed, Ayse Enise Goker, Avni Akin Bayram, Hasan Sami Bircan, Yavuz Uyar
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (188 kere görüntülendi)

2.
Harmonik skalpele karşı geleneksel hemostaz: Tiroid cerrahisi sonuçları üzerine etkiler
Harmonic scalpel versus conventional hemostasis: Impacts on thyroid surgery outcomes
Sayfalar 8 - 14
Yaşar Kemal Duymaz, Ahmet Adnan Cırık, Büşra Balcıoğlu, Şamil Şahin, Burak Erkmen
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (159 kere görüntülendi)

3.
Nazal septum deviyasyonunun paranazal sinüslerin hacimleri üzerine etkisi
The effect of nasal septal deviation on the volumes of the paranasal sinuses
Sayfalar 15 - 22
Zülküf Burak Erdur, Hakkı Caner İnan
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (117 kere görüntülendi)

4.
SNOT-22 ve NOSE ile mukosilier klirens zamanı arasındaki ilişki septorhinoplastinin fonksiyonel sonuçları için uygun bir değerlendirme yöntemi midir?
Is the relationship between SNOT-22 and NOSE and mucociliary clearance time an appropriate assessment method for functional outcomes of septorhinoplasty?
Sayfalar 23 - 29
Kasım Durmuş, Adem Bora, Merve Çiftçi, Sümeyye Gencer, Emine Elif Altuntaş
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (113 kere görüntülendi)

5.
Rekürren tonsillit ve hipertrofik tonsilli hastalarda D vitamini düzeylerinin enflamasyonla ilişkisi
Relationship between vitamin D levels and inflammation in patients with recurrent tonsillitis and hypertrophic tonsil
Sayfalar 30 - 36
İhsan Delioğlu, Emrah Sapmaz, Zeliha Cansel Özmen
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (124 kere görüntülendi)

6.
Adolesanlarda ekran süresinin denge üzerindeki etkileri
The effects of screen time on balance in adolescents
Sayfalar 37 - 43
Zehra Aydoğan, Kübra Binay Bolat, Emre Ocak, Suna Tokgöz Yılmaz
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (160 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Boyundaki şişliğin nadir bir nedeni: Bronkojenik kistin spontan kanaması
A rare cause of neck swelling: Spontaneous bleeding of the bronchogenic cyst
Sayfalar 44 - 46
Yeşim Esen Yiğit, Yaşar Kemal Duymaz, Ahmet Adnan Cırık, Büşra Balcıoğlu, Halil Çiftçi
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (128 kere görüntülendi)


 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce