Praxis of ORL: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 (2013)
Özetleri Göster | << Geri
DAVETLI DERLEME
1.
Baş ve boyun kanserlerinin tedavisinde transoral minimal invaziv cerrahi tekniklerin yeri
The role of transoral minimally invasive surgical techniques in the management of head and neck cancers
Sayfalar 1 - 5
Fatma Tülin Kayhan
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (2994 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Adenotonsillektominin çocuklarda büyüme üzerine etkisi
The effects of adenotonsillectomy on growth in children
Sayfalar 6 - 10
Hayriye Karabulut
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1838 kere görüntülendi)

3.
Üçüncü basamak sağlık kuruluşuna başvuran tularemi olgularının retrospektif analizi
A retrospective analysis of tularemia cases admitted to a tertiary care hospital
Sayfalar 11 - 16
Tanzer Korkmaz, Yusuf Özgür Biçer, Öcal Sırmatel, Fatma Sırmatel
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1927 kere görüntülendi)

4.
Septoplasti sonrası ameliyat sonrası ağrı üzerine intravenöz parasetamol ve tenoksikamın etkinliğinin karşılaştırılması
A comparison of the effect of intravenous paracetamol and tenoxicam on postoperative pain following septoplasty
Sayfalar 17 - 21
Adem Çakmak, Murat Salihoğlu, Atila Güngör
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (2396 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
5.
Maksiller sinüs kitlelerinin nadir bir nedeni: Gossipibom
A rare cause of maxillary sinus masses: gossypiboma
Sayfalar 22 - 24
Emre Günbey, Hayriye Karabulut, Hediye Pınar Günbey
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1886 kere görüntülendi)

6.
Parotis glandında sialolitiazis: Sialoendoskopi tedavisi
Sialolithiasis in parotid gland: sialoendoscopic treatment
Sayfalar 25 - 28
Mehmet Akdağ
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (3067 kere görüntülendi)

7.
Schmidt sendromu: Olgu sunumu
Schmidt’s syndrome: a case report
Sayfalar 29 - 32
Murat Salihoğlu, Evren Erkul, Salim Doğru, Onuralp Kurt, Atila Güngör
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (4741 kere görüntülendi)

8.
Vokal kord kavernöz hemanjiyomu
Vocal cord cavernous hemangioma
Sayfalar 33 - 35
Nergis Salman, Muharrem Dağlı, Esma Altan, Ata Türker Arıkök, Ali Güvey, Gökhan Kuran, Akif Güneş
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (4789 kere görüntülendi)

9.
Nazolabial kist: Olgu sunumu
Nasolabial cyst: a case report
Sayfalar 36 - 39
Adem Çakmak, Onuralp Kurtaran, Murat Salihoğlu, Atila Güngör
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (6334 kere görüntülendi)

10.
Retrofarengeal dev liposarkom: Olgu sunumu
Retrophyrangeal giant liposarcoma: a case report
Sayfalar 40 - 42
Süleyman Özdemir, Ülkü Tuncer, Özgür Tarkan, Özgür Sürmelioğlu, Elvan Uygur, Gülfiliz Gönlüşen
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (3562 kere görüntülendi)

11.
Larenksin primer ekstranodal Hodgkin dışı lenfoması: Olgu sunumu
Primary extranodal non-Hodgkin’s lymphoma of the larynx: a case report
Sayfalar 43 - 46
İbrahim Sayın, Lutfi Kanmaz, Hakan Kaya, Efser Başaran, Yasemin Özlük, Fatma Tülin Kayhan
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1795 kere görüntülendi)


 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce