Praxis of ORL: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 (2016)
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
The incidence of human papillomavirus in patients with the head and neck squamous cell carcinoma treated by transoral robotic surgery
Transoral robotik cerrahi uygulanan baş boyun yassı hücreli kanser hastalarında human papilloma virüs insidansı
Sayfalar 45 - 49
Ahmet Altıntaş, Arzu Karaman Koç, Kamil Hakan Kaya, Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Fatma Tülin Kayhan
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1568 kere görüntülendi)

2.
İleri derecede bazal krest deviasyonu olan hastalarda septoplasti ameliyatı sırasında bazal krestin çıkarılması veya yeniden konumlandırılması
Removing or repositioning of the basal crest during septoplasty operation in patients with severe basal crest deviation
Sayfalar 50 - 54
Melih Çayönü, Mustafa Erdogan, Mehmet Çelik
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1386 kere görüntülendi)

3.
Yaygın timpanosklerozis ile serum kalsiyum, fosfor, D vitamini ve paratiroid hormonu düzeyleri arasındaki ilişki
Association between extensive tympanosclerosis and serum calcium, phosphorus, vitamin D, and parathyroid hormone levels
Sayfalar 55 - 59
Murat Doğan, Ali Bayram, İbrahim Hira, Işıl Çakır, İbrahim Özcan
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1463 kere görüntülendi)

4.
Tıkayıcı uyku apne sendromunda farenks muayene bulgularının önemi
The importance of pharyngeal examination findings in obstructive sleep apnea syndrome
Sayfalar 60 - 63
Mukadder Korkmaz, Hakan Korkmaz, Fatma Küçüker, Soner Çankaya
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1503 kere görüntülendi)

5.
Kekeme çocukların yaşam kalitesi bulguları
Findings of quality of life in children with stuttering
Sayfalar 64 - 69
Murat Doğan, Nazan Nemli, Ali Bayram, Altan Kaya, Mehmet Yaşar
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (2534 kere görüntülendi)

6.
Septoplasti ile kombine inferior turbinat cerrahileri sonrası trans-septal sütür, nazal tampon ve nazal splint karşılaştırması
The comparison of trans-septal suture, Merocel nasal packing and septal splint following septoplasty combined with inferior turbinate surgery
Sayfalar 70 - 77
Arzu Tatar, Özgür Yörük, Zahide Koşan, Fatma Atalay
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1422 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Burun ucu defektlerinin onarımında nazal dorsal glabellar flep tekniği
Nasal dorsal glabellar flap in the treatment of nasal tip defects
Sayfalar 78 - 80
Bahadır Baykal, Ibrahim Erdim, Zübeyde Elmalı, Baver Maşallah Şimşek, Fatma Tülin Kayhan
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1832 kere görüntülendi)

8.
Rekürren nazal septal piyojenik granülomun endoskopik eksizyonu
Endoscopic excision of recurrent nasal septal pyogenic granuloma
Sayfalar 81 - 84
Çağdaş Elsürer, Ömer Erdur, Hakan Dağıstan, Mete Kaan Bozkurt, Ertuğrul Kibar, Pınar Karabağlı
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (2020 kere görüntülendi)

9.
Burun kanaması ve boğazda takılma hissi ile başvuran iki ayrı sülük enfestasyonu olgusu
Two cases of leech infestation that were admitted with epistaxis and globus sensation
Sayfalar 85 - 87
Hayri Yıldırım, Aylin Gül, Müzeyyen Çetin, Beyhan Yılmaz, Engin Şengül, Ismail Topçu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (2326 kere görüntülendi)

10.
Lokalize larengeal amiloidozis: Olgu sunumu
Localised laryngeal amyloidosis: a case report
Sayfalar 88 - 90
Kamran Sarı, Sevinç Şahin, İbrahim Akın, Reha Aydın, Zeliha Kapusuz Gencer, Selda Seçkin
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1330 kere görüntülendi)

11.
Total larenjektomili hastada radyoterapi sonrası gelişen hipofarengeal darlıkta balon dilatasyon tedavi yaklaşımı
The approach of balloon dilatation treatment in hypopharyngeal stenosis developing after radiotherapy in patient with total laryngectomy
Sayfalar 91 - 95
Ahmet Kutluhan, Elif Ersoy Çallıoğlu, Kazım Bozdemir, Özmen Kara
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1543 kere görüntülendi)


 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce