Praxis of ORL: 1 (3)
Cilt: 1  Sayı: 3 (2013)
Özetleri Göster | << Geri
DAVETLI DERLEME
1.
Endoskopik sinüs cerrahisinde komplikasyonlar
Complications in endoscopic sinus surgery
Sayfalar 89 - 99
Asım Kaytaz
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (22856 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Otitis media hastalarında nazal kavite ve nazofarenksin endoskopik incelemesi
Endoscopic examination of the nasal cavity and nasopharynx in patients with otitis media
Sayfalar 100 - 106
Cenk Evren, İlter Tezer
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1790 kere görüntülendi)

3.
Total larenjektomi sonrası ses protezi uygulaması komplikasyonları
Complications of voice prosthesis application after total laryngectomy
Sayfalar 107 - 111
Arzu Karaman Koç, Ali Ahmet Şirin, Kamil Hakan Kaya, İbrahim Erdim, Selçuk Güneş
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (3020 kere görüntülendi)

4.
Teknoloji destekli ameliyatların performansını değerlendirmek için model önerisi
A model proposal for evaluating the performance of technology supported surgeries
Sayfalar 112 - 116
Serkan Turkeli
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1798 kere görüntülendi)

5.
Aspirin duyarlılığı olan nasal polipozis patogenezinde siklooksijenaz-2 gen ekspresyonunun rolü
The role of cyclooxygenase-2 gene expression in the pathogenesis of nasal polyposis with aspirin sensitivity
Sayfalar 117 - 122
Mehmet Serhad Toprak, kamil hakan kaya, Fatma Tülin Kayhan
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1962 kere görüntülendi)

6.
Obstrüktif uyku apnesi sendromu hastalarında miyopatinin biyokimyasal belirteçler ile değerlendirilmesi
An evaluation of myopathy with biochemical markers in patients with obstuctive sleep apnea syndrome
Sayfalar 123 - 129
Serkan Çorakçı, Fikret Çınar, Cenk Evren, Mehmet Birol Uğur, Burhan Yıldırım
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (2660 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Dev frontal sinüs mukopiyoseli
Giant frontal sinus mucopyocele
Sayfalar 130 - 134
Asude Unal, Recep Unal
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (2207 kere görüntülendi)

8.
Mastoid bölgede osteom
Osteoma of the mastoid region
Sayfalar 135 - 138
Çağatay Han ÜLKÜ, Abitter Yucel
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (6328 kere görüntülendi)

9.
Nazal paragangliyom
Sayfalar 139 - 142
Ömer Sağlam, Engin Dursun, Uğur Karapınar, Bilal Çetin
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1600 kere görüntülendi)

10.
Doğuştan ranula
Congenital ranula
Sayfalar 143 - 144
Asude Unal, Recep Unal
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (5564 kere görüntülendi)


 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce