Praxis of ORL: 10 (1)
Cilt: 10  Sayı: 1 (2022)
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Pediatrik hastalarda tonsillektomi sonrası kanama ile ameliyat öncesi kan parametreleri arasındaki ilişki
The relationship between post-tonsillectomy bleeding and preoperative blood parameters in pediatric patients
Sayfalar 1 - 4
Sedat Alagöz, Kemal Koray Bal, Vedat Delibaş, Çağrı Derici, Asiye Merve Erdoğan, Talih Özdaş, Orhan Görgülü
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (471 kere görüntülendi)

2.
Desferrioksamin ile düzenli şelasyon tedavisi gören beta talasemi majör hastalarının işitme ve iç kulak fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of hearing and inner ear functions of beta-thalassemia major patients receiving regular chelation therapy with desferrioxamine
Sayfalar 5 - 9
Ahmet Yükkaldıran, Osman Erdoğan, Gürcan Dikme, Gizem Zengin Ersoy
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (434 kere görüntülendi)

3.
Ameliyat öncesi hematolojik faktörler erişkinlerdeki tonsillektomi sonrası kanamayı tahmin etmede rol oynayabilir mi?
Can the preoperative hematologic factors play a role in predicting adult post-tonsillectomy hemorrhage?
Sayfalar 10 - 14
Kemal Koray Bal, Sedat Alagoz, Vedat Delibas, Cagri Derici, Asiye Merve Erdogan, Talih Ozdas, Orhan Gorgulu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (296 kere görüntülendi)

4.
İkinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlarının çalışma şartları
Working conditions of otorhinolaryngology specialists working in secondary health institutions
Sayfalar 15 - 21
Fatih Savran, Serap Şahin Önder
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (324 kere görüntülendi)

5.
Tıkayıcı uyku apne sendromunda östaki tüpü disfonksiyon anketi kullanımı
Use of eustachian tube dysfunction questionnaire in obstructive sleep apnea syndrome
Sayfalar 22 - 29
Nevzat Demirbilek, Cenk Evren, Mustafa Çelik
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (343 kere görüntülendi)

6.
Adenoidektomide hidrojen peroksitin hemostatik etkinliği
The hemostatic efficacy of hydrogen peroxide in adenoidectomy
Sayfalar 30 - 35
Burak Kersin, Ahmet Keleş, Ekrem Karaca
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (611 kere görüntülendi)

7.
Objective tinnitus in geriatric patients
Geriatrik hastalarda objektif tinnitus
Sayfalar 36 - 39
Elif Elibol, Özgenur Koçak, Bengi Arslan, Mecit Sancak, Fatih Gül, Mehmet Ali Babademez
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (333 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Submandibüler bez yerleşimli miksoenflamatuvar fibroblastik sarkom
Myxoinflammatory fibroblastic sarcoma of the submandibular gland
Sayfalar 40 - 43
Osman Tuğrul Güzeldir, Ahmet Köybaşıoğlu, Ömer Uluoğlu, Fulya Köybaşıoğlu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (329 kere görüntülendi)


 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce