Praxis of ORL: 11 (2)
Cilt: 11  Sayı: 2 (2023)
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Konvansiyonel septoplastide nihai ameliyat sırası endoskopik kontrol cerrahi başarıyı artırır mı?
Does final intraoperative endoscopic control increase surgical success in conventional septoplasty?
Sayfalar 33 - 37
Nurcan Yurtsever Kum
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (237 kere görüntülendi)

2.
COVID-19 hastalarında akciğer tutulumunun şiddeti ile nazal mukosiliyer klirens süresi ve akut faz biyobelirteçleri arasındaki korelasyon
Correlation between the severity of lung involvement and nasal mucociliary clearance time and acute phase biomarkers in patients with COVID-19
Sayfalar 38 - 43
Fatih Yücedağ, Arife Sezgin, Fatih Gürel, Selcuk Kuzu, Şerif Şamil Kahraman
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (350 kere görüntülendi)

3.
Ani işitme kaybı etyolojisini saptamada manyetik rezonans görüntüleme zamanlamasının önemi
The importance of the timing of magnetic resonance imaging in detecting the etiology of sudden hearing loss
Sayfalar 44 - 49
Asuman Feda Bayrak, Akif İşlek, Sedat Altay, Ecem Akdağ, Yılmaz Özkul
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (223 kere görüntülendi)

4.
Mutasyonel falsetto tedavisinde ses terapisinin etkinliği
Efficacy of voice therapy in the treatment of mutational falsetto
Sayfalar 50 - 55
Nurcan Yurtsever Kum, Çağla Eliküçük
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (261 kere görüntülendi)

5.
Üst hava yolu yönetiminde trakeotomi sonuçları
Tracheotomy results in upper airway management
Sayfalar 56 - 60
Harun Gür, Kemal Koray Bal, İbrahim Demir, Onur İsmi, Aslınur Sagün, Yusuf Vayısoğlu, Kemal Görür, Cengiz Özcan, Murat Ünal
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (205 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Dış kulak yolu kaynaklı soliter trikoepitelyoma: Nadir bir olgu sunumu
Solitary trichoepithelioma of the external ear canal: A rare case report
Sayfalar 61 - 64
Gamze Öztürk Yılmaz, Gökhan Yılmaz, Hatice Kuzular
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (232 kere görüntülendi)

7.
Nadir rastlanan yüz cildi multisentrik skuamöz hücreli karsinom olgusu
A rare case of facial skin multicentric squamous cell carcinoma
Sayfalar 65 - 67
Gökhan Yılmaz, Çağlayan Karaman, Gamze Öztürk Yılmaz, Muhammet Yıldız, Özer Erdem Gür
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (221 kere görüntülendi)

8.
Larenksin nöroendokrin karsinomu: Olgu sunumu
Neuroendocrine carcinoma of the larynx: A case report
Sayfalar 68 - 71
Öznur Gündüz, Melih Çayönü, Nagihan Gülhan Yaşar, Ayşe Seçil Kayalı Dinç
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (192 kere görüntülendi)


 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce