Praxis of ORL: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 (2017)
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Bell palsili hastalarda kan parametreleri iyileşme süresini değerlendirmekte kullanılabilir mi? Retrospektif bir olgu kontrol çalışması
Can blood parameters be used to assess the recovery time of Bell's palsy patients? A retrospective case-controlled study
Sayfalar 1 - 6
Sultan Şevik Eliçora, Duygu Erdem
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1582 kere görüntülendi)

2.
Sinonazal inverted papillom: Tek merkeze ait 38 olgunun değerlendirilmesi
A sinonasal inverted papilloma: an evaluation of 38 cases at a single center
Sayfalar 7 - 12
Deniz Arık, Funda Canaz, Evrim Yılmaz, Güneş Deniz Yıldırım, Ercan Kaya, Mustafa Fuat Açıkalın
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1931 kere görüntülendi)

3.
Transoral robotik cerrahi uygulanan baş boyun kanserli hastaların ameliyat sonrası hemşirelik bakımı açısından değerlendirilmesi
A postoperative evaluation of patients with head and neck cancer undergoing transoral robotic surgery in terms of nursing care
Sayfalar 13 - 17
Ece Uysal Kasap, Arzu Karaman Koç, Ayşe Pelin Yiğider, Fatma Tülin Kayhan
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1633 kere görüntülendi)

4.
Alt dudak kanserli hastalardaki tedavi sonuçları ile tümörün boyutu ve derinliğiyle boyun metastazı arasındaki ilişki
The treatment results of patients with lower lip cancer and the relationship of tumor size and depth with neck metastasis
Sayfalar 18 - 22
Engin Şengül, Musa Özbay, Beyhan Yılmaz, İsmail Topçu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (2054 kere görüntülendi)

5.
Parsiyel orta konka rezeksiyonunun koku fonksiyonlarına etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of partial middle turbinate resection on the olfactory function
Sayfalar 23 - 28
Vepa Silapov, Berna Uslu Coşkun, Hasan Deniz Tansuker
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (2061 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Komplikasyonlu frontal sinüzitte kombine yaklaşım
Combined approach in complicated frontal sinusitis
Sayfalar 29 - 32
Sedat Aydın, Çağrı Açıkgöz, Sevtap Akbulut, Muhammet Gazi Yıldız, Mehmet Bilgin Eser
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (2620 kere görüntülendi)

7.
Francisella tularensisin neden olduğu retrofarengeal apse ve aynı tarafta aberran internal karotis arter
A retropharyngeal abscess caused by Francisella tularensis with an aberrant internal carotid artery on the same side
Sayfalar 33 - 37
Erbil Kılıç, Yusuf Hıdır, Yavuz Çekli, Turan Ilıca, Mustafa Gerek
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1593 kere görüntülendi)

8.
Submandibüler bezde sialolit, Warthin tümörü ve boyunda sialokütanöz fistül birlikteliği
Coexistence of a sialolith, a Warthin tumor in the submandibular gland, and sialocutaneous fistula in the neck
Sayfalar 38 - 40
Arzu Tatar, Özgür Yörük, Fatih Öner
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1352 kere görüntülendi)

9.
Pulsatil tinnitusa neden olan arteriyovenöz fistül: Endovasküler embolizasyon ile akut tedavi
An arteriovenous fistula causing pulsatile tinnitus: acute management with endovascular embolization
Sayfalar 41 - 44
Deniz Avcı, Furkan Şan, Serkan Şenol, Alperen Vural, İsmail Külahlı
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (6070 kere görüntülendi)

DERLEME
10.
Eğri burun septorinoplastisi
Septorhinoplasty of a deviated nose
Sayfalar 45 - 51
Ozan Gökdoğan, Fikret Ileri
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (4732 kere görüntülendi)


 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce