Praxis of ORL: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 (2019)
Özetleri Göster | << Geri
KAPAK SAYFASI
1.
Cover
Sayfalar I - IX
Cover --
[Makale Özeti] [Tam Metin]  (Makale Dili İngilizce) (1674 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Larenks karsinomu cerrahisinde cerrahi marjinlerin önemi
Substantiality of surgical margins in laryngeal carcinoma surgery
Sayfalar 1 - 11
Zeki Tolga Bilece, Hasan Emre Koçak, Sedat Rüzgar, Yazgı Köy, Şule Özsoy, Mehmet Faruk Oktay
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (819 kere görüntülendi)

3.
Erken evre papiller tiroid karsinomalarında klinik ve patolojik özelliklerin santral boyun metastazı üzerine etkisi
The effect of clinical and pathological characteristics on central neck metastasis in early stage papillary thyroid carcinomas
Sayfalar 12 - 18
Kerem Kökoğlu, Sedat Çağlı, Özlem Canöz, İmdat Yüce, Deniz Avcı
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (808 kere görüntülendi)

4.
Pozisyonel obstrüktif uyku apne hipopne sendromunda hasta profili
Patient profile in positional obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome
Sayfalar 19 - 24
Ahmet Volkan Sunter, Ela Araz Server, Özgür Yiğit, Özlem Önerci Çelebi, Muhammet Yıldız, Özlem Uzman
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1420 kere görüntülendi)

5.
Kronik efüzyonlu otitis mediada rekürren ventilasyon tüpü uygulaması için risk faktörleri nelerdir?
What are the risk factors for recurrent ventilation tube administration in otitis media with chronic effusion?
Sayfalar 25 - 29
Bilge Türk, Arzu Yasemin Korkut, Pınar Soytaş, Kerem Sami Kaya, Suat Turgut
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1009 kere görüntülendi)

6.
Trombositten zengin plazma tedavisi oral kavite yaralarının iyileşmesinde etkili mi? Deneysel hayvan çalışması
Is platelet-rich plasma treatment effective in healing of oral cavity wounds? Experimental animal study
Sayfalar 30 - 37
Sedat Rüzgar, Hasan Emre Koçak, Zeki Tolga Bilece, Funda Emre, Mehmet Beyhan Balur, Tülin Şentürk Ege
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1004 kere görüntülendi)

7.
Tek taraflı kronik otitis media ile nazal septum ve östaki tüpü açılarının ilişkisi
Relationship between unilateral chronic otitis media and nasal septal and eustachian tube angles
Sayfalar 38 - 42
Kerem Sami Kaya, Bilge Türk, Pınar Akova Soytaş, Ersin Vanlı, Suat Turgut
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1139 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
GERİ ÇEKİLMİŞ MAKALE: Erişkin hastada tek taraflı koanal atrezi ve transnazal endoskopik yaklaşım: Olgu sunumu
RETRACTED: Unilateral choanal atresia and transnasal endoscopic approach in adult patient: Case report
Sayfalar 43 - 46
Ahmet Doblan
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1145 kere görüntülendi)

9.
Erişkin hastada dev servikal kistik lenfanjiom: Olgu sunumu
Giant cervical cystic lymphangioma in adult patient: Case report
Sayfalar 47 - 50
Ozan Erol, Alper Köycü, Erdinç Aydın
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (2549 kere görüntülendi)

10.
Lipoid proteinozis (Urbach-Wiethe hastalığı): Nadir bir durum ve literatürün incelenmesi
Lipoid proteinosis (Urbach-Wiethe disease): A rare entity and review of the literature
Sayfalar 51 - 58
Murat Doğan, İbrahim Hıra, Burhan Balta, Ali Bayram, Cemil Mutlu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1382 kere görüntülendi)


 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce