Praxis of ORL: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 (2014)
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Hearing results according to ossiculoplasty techniques in chronic otitis media
Kronik otitis mediada ossiküloplasti tekniklerine göre işitme sonuçları
Sayfalar 11 - 17
Adil Eryılmaz, Melek Uyar, Oğuzhan Oğuz, Ayşe İriz, Süleyman Boynueğri, Aydın Acar, Altan Kaya, Nihal Geçgil
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1925 kere görüntülendi)

2.
The biochemical and hematological parameters of patients with acoustic trauma caused by gunshot noise
Silah sesi nedeniyle akustik travma geçiren hastaların biyokimyasal ve hematolojik parametreleri
Sayfalar 18 - 22
Murat Salihoglu, Onuralp Kurt, Aytug Altundag, Melih Cayonu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1611 kere görüntülendi)

3.
Boğazlıyan ve çevresindeki burun kanaması yaygınlığının retrospektif analizi
A retrospective analysis of epistaxis prevalence in Bogazliyan and its surrounding region
Sayfalar 23 - 27
Ali Yüksel
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1618 kere görüntülendi)

4.
Maksillektomi uygulanan hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Assessment of quality of life in patients undergoing maxillectomy
Sayfalar 28 - 32
Güven Yıldırım, Tolgar Lütfi Kumral, Yavuz Uyar, Güler Berkiten, Ziya Saltürk, Mehmet Önder Doğan, Muzaffer İnan
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (3450 kere görüntülendi)

5.
Baş boyun kanserlerinde nodal metastazların değerlendirilmesinde pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografinin yeri
The role of positron emission tomography-computed tomography in assessing nodal metastasis in head and neck cancers
Sayfalar 33 - 37
Kadri Demir, Aslıhan Semiz Oysu, Aslı Şahin Yılmaz, Çağatay Oysu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (2545 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Dev konka bülloza piyoseli
Giant concha bullosa pyocele
Sayfalar 38 - 40
Muhsin Koten, Mehmet Turgay Türkmen, Abdullah Taş, Ahmet Rıfat Karasalihoğlu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1844 kere görüntülendi)

7.
Ameliyat sırasında masif kanayan dev maksiller sinüs mukoseli
A giant maxillary sinus mucocel bleeding massively during operation
Sayfalar 41 - 44
Cenk Evren, Serkan Çorakçı, Mehmet Birol Uğur, Yalçın Özdemir
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1969 kere görüntülendi)

8.
Yan burun duvarından kaynaklanan lobüler kapiller dev hemanjiyom
A lobular capillary giant hemangioma originating from the lateral nasal wall
Sayfalar 45 - 48
Mustafa Kaymakçı, Erdoğan Bülbül, Serpil Paksoy, Mustafa Acar
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (2466 kere görüntülendi)

9.
Concha bullosa of inferior turbinate: a rare cause of nasal obstruction
Sayfalar 49 - 51
Gürkan Kayabaşoğlu, Recep Kaymaz, Mahmut Sinan Yılmaz
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (2515 kere görüntülendi)

10.
Otolojik cerrahi sonrası ani işitme kaybı tedavisinde transtimpanik deksametazon enjeksiyonu
Transtympanic dexamethasone injection in the treatment of sudden hearing loss after otologic surgery
Sayfalar 52 - 54
Çağatay Han ÜLKÜ
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1934 kere görüntülendi)


 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce