Praxis of ORL: 2 (3)
Cilt: 2  Sayı: 3 (2014)
Özetleri Göster | << Geri
DAVETLI DERLEME
1.
Mikroti
Microtia
Sayfalar 97 - 101
Ömer Faruk Ünal, İsmet Emrah Emre
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (2746 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Hipertrofik ve atrofik tonsillerde vasküler yapıların histopatolojik olarak incelenmesi
Histopathological analysis of vascular structures in hypertrophic and atrophic tonsils
Sayfalar 102 - 106
Hande Ezerarslan, Mustafa Mert Başaran, Egemen Akıncıoğlu, Güçlü Kaan Beriat, Sefa Kaya
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (2612 kere görüntülendi)

3.
Basit horlaması olan hastalar ve tıkayıcı uyku apnesi olan hastalar arasında depresyon, uykululuk ve depresyon şiddetinin karşılaştırılması
The comparison of depression, sleepiness and depression severity between patients with primary snoring and patients with obstructive sleep apnea
Sayfalar 107 - 112
Murat Salihoğlu, Aytuğ Altundağ, Hakan Balıbey, Melih Çayönü, Mustafa Tansel Kendirli, Hakan Tekeli
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1331 kere görüntülendi)

4.
Septoplastinin hastalık spesifik ve genel yaşam kalitesi üzerine etkileri: Retrospektif longitudinal bir çalışma
The effects of septoplasty on disease-specific and general quality of life: A retrospective longitudinal trial
Sayfalar 113 - 116
Gokce Simsek, Bengi Arslan, Burak Erden, Nuray Bayar Muluk, Rahmi Kilic
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1363 kere görüntülendi)

5.
Sınırlı timpanosklerozda mobilizasyon ve inkus interpozisyonu tekniklerinin ameliyat sonrası odyolojik sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of postoperative odiologic results of mobilization and incus interposition techniques in limited tympanosclerosis
Sayfalar 117 - 121
Hasan Deniz Tansuker, Erdal Sakallı, Cengiz Çelikyurt, Sultan Bişkin, Firuzan Köktürk, Burak Güler
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1546 kere görüntülendi)

6.
Dış kulak yolunda yabancı cisim tanılı 158 olgunun retrospektif analizi
Retrospective analysis of 158 cases with diagnosis of foreign body in external auditory canal
Sayfalar 122 - 125
Aylin Gül, Hayri Yıldırım, Beyhan Yılmaz, Engin Şengül, Mehmet Akdağ, Hakan Özkan, İsmail Topçu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1739 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Keskin cisimle penetran boyun yaralanması
Penetrating neck trauma with a sharp object
Sayfalar 126 - 128
Tolgahan Catli, Harun Gur, Emine Demir, Levent Olgun
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1448 kere görüntülendi)

8.
Tonsil lipomu
Tonsillar lipoma
Sayfalar 129 - 131
Murat Karaman, Gürkan Kayabaşoğlu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (2036 kere görüntülendi)

9.
Bir kadın hastada trakeostomal miyaz
Tracheostomal myiasis in a female patient
Sayfalar 132 - 134
Kamil Hakan Kaya, Selçuk Güneş, Ibrahim Erdim, Arzu Karaman Koç, Akkan Avcı, Fatma Tülin Kayhan
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (2120 kere görüntülendi)

10.
Burkitt lenfoma; baş boyun neoplazmları; palatin tonsil.
Burkitt’s lymphoma; head and neck neoplasms; palatine tonsil.
Sayfalar 135 - 138
Ilker Akyıldız, Zeynep Kaptan, Sema Hücümenoğlu, Hatice Ünverdi, Gülay Aktar
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (2746 kere görüntülendi)

11.
Menenjite neden olan retrofarengeal yabancı cisim olgusu
A case of retropharyngeal foreign body causing meningitis
Sayfalar 139 - 141
Gokhan Kutlar
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1851 kere görüntülendi)

12.
Geç otoplasti komplikasyonu: Keloid oluşumu
Late autoplasty complication: keloid formation
Sayfalar 142 - 146
Murat Karaman, Adem Emre İlhan, Ömer Aşkıner, Ömer Faruk Çalım, Gökhan Altın, Ahmet Mahmut Tekin
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (5147 kere görüntülendi)


 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce