Praxis of ORL: 5 (3)
Cilt: 5  Sayı: 3 (2017)
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
İkinci parmağın dördüncü parmağa oranının auriküler boyutlar ile ilişkisi
Correlation of second to fourth digit ratio with auricular dimensions
Sayfalar 93 - 97
Hasan Emre Koçak, Harun Acıpayam, Mustafa Suphi Elbistanlı, Ayşe Pelin Yiğider, Fatma Tülin Kayhan
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (922 kere görüntülendi)

2.
Mutasyonel falsetto hastalarının Beck Depresyon Ölçeği ile psikojenik stres durumunun değerlendirilmesi
Evaluation of psychogenic stress by Beck Depression Inventory of mutational falsetto patients
Sayfalar 98 - 100
Mehmet Burak Aşık, Beyazıt Garip, Gökçe Özer, Ahmet Hakan Birkent
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1134 kere görüntülendi)

3.
Nazal septum deviasyonu ve baş ağrısı arasındaki ilişki
Correlation between nasal septal deviation and headache
Sayfalar 101 - 105
Ela Araz Server, Çiğdem Kalaycık Ertugay, Uzdan Uz, Özgür Yiğit
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1020 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
4.
Topikal hemostatik ankaferd ajanının maksiller sinüs mukozasına etkisi
The effect of topical hemostatic agent ankaferd on the maxillary sinus mucosa
Sayfalar 106 - 112
Burhan Yıldırım, Mehmet Birol Uğur, Serkan Çorakçı, Cenk Evren, Sibel Bektaş, Fikret Çınar
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1061 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
5.
Dilde intramusküler lipom
Intramuscular lipoma of the tongue
Sayfalar 113 - 115
Sedat Aydın, Mehmet Gökhan Demir, Dilek Yavuzer
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (894 kere görüntülendi)

6.
Parafarengeal alana uzanım gösteren parotis derin lob kaynaklı lipom: Olgu sunumu
Lipoma in the deep lobe of parotid gland extending to parapharyngeal space: Case report
Sayfalar 116 - 119
Müge Özçelik Korkmaz, Süleyman Cesur, Kıyasettin Asil, Mehmet Güven
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1554 kere görüntülendi)

7.
Submandibüler tükürük bezi kaynaklı nadir bir tümör: Pleomorfik adenoma zemininde fokal, intratübüler, in situ karsinom
A rare tumor of the submandibular gland origin: Focal, intratubular, in situ carcinoma on the surface of pleomorphic adenoma
Sayfalar 120 - 123
Doğan Atan, Murat Kılıç, Serdar Ensari, Aykut İkincioğulları, Sezer Kulaçoğlu, Hüseyin Dere
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1837 kere görüntülendi)

KISA RAPOR
8.
Büyük parotis taşlarına siyalendoskopik kombine yaklaşım
Sialendoscopic combined approach to large parotid stones
Sayfalar 124 - 127
Çağatay Oysu, Aslı Şahin Yılmaz, Serap Önder
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1400 kere görüntülendi)


 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce