Praxis of ORL: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 (2019)
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Tiroid nodüllerinde ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçlarının ameliyat sonrası patoloji sonuçları ile karşılaştırılması
Comparison of fine needle aspiration biopsy results with postoperative pathology results of thyroid nodules
Sayfalar 59 - 63
Mustafa Suphi Elbistanlı
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1124 kere görüntülendi)

2.
Geniş timpanik perforasyonlarda fasya ve kıkırdak greft timpanoplasti tekniklerinin karşılaştırılması
A comparison between fascia and cartilage graft tympanoplasty techniques in broad tympanic membrane perforations
Sayfalar 64 - 70
Samet Aydemir, Yaşar Ünlü, Ibrahim Ketenci, Mehmet Ilhan Şahin, Alperen Vural, Kerem Kökoğlu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (847 kere görüntülendi)

3.
Hiperbarik oksijenin hiperglisemiye bağlı koklear hasar üzerine etkisi: Deneysel bir çalışma
Effect of hyperbaric oxygen on hyperglycemia-induced cochlear damage: An experimental study
Sayfalar 71 - 79
Ayşe Pelin Yiğider, Mehmet Gul, Şefika Körpınar, Mehmet Ali Kaplan, Ela Server, Özgür Yiğit, Sevgi Daştan, Akın Savaş Toklu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (799 kere görüntülendi)

4.
Kronik tonsilitli hastaların serum ve tonsil doku melatonin düzeyleri
Serum and tonsil tissue melatonin levels of patients with chronic tonsillitis
Sayfalar 80 - 84
Erol Senturk, Yavuz Selim Yildirim, Omer Faruk Calim, Alper Yenigun, Orhan Ozturan, Serife Evrim Kepekci Tekkeli, Mustafa Volkan Kiziltas
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (801 kere görüntülendi)

5.
Ameliyat sonrası kolesteatom tanısında PROPELLER sekansı ile difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin rolü
The role of diffusion-weighted magnetic resonance imaging using PROPELLER sequence in diagnosis of postoperative cholesteatoma
Sayfalar 85 - 89
Aslıhan Semiz Oysu, Çağatay Oysu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (806 kere görüntülendi)

6.
Endoskopik endonasal transsfenoidal cerrahi: Eğitim hastanesinde ilk 120 olgunun analizi
Endoscopic endonasal transsphenoidal surgery: Analysis of the first 120 cases in the training hospital setting
Sayfalar 90 - 96
Togay Muderris, Omer Faruk Turkoglu, Ergun Sevil, Fatih Gul, Mahmut Ferat
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (960 kere görüntülendi)

7.
Romatoid artritli hastalarda yutma fonksiyonunun sintigrafik olarak değerlendirilmesi
Scintigraphic evaluation of swallowing function in patients with rheumatoid arthritis
Sayfalar 97 - 101
Murat Doğan, Fatih Gündoğan, İbrahim Hıra, Ali Bayram, Altan Kaya, Zeynep Erdoğan, Cemil Mutlu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (822 kere görüntülendi)

8.
Primer nokturnal enürezis ve nazal kavite geometrisi arasındaki ilişki
Relationship between primary nocturnal enuresis and geometry of nasal cavities
Sayfalar 102 - 107
Yavuz Güler, Rukiye Güler
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (710 kere görüntülendi)

9.
Kapalı septorinoplastide iki seviyeli septokolumellar sütür tekniği
Two-level septocolumellar suture technique in closed septorhinoplasty
Sayfalar 108 - 113
Nevzat Demirbilek, Cenk Evren
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (910 kere görüntülendi)


 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce