Praxis of ORL: 8 (2)
Cilt: 8  Sayı: 2 (2020)
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Türk toplumunda aurikula ve mentumun anatomik analizi
Anatomical analysis of auricle and mentum in Turkish population
Sayfalar 59 - 62
Caner Şahin
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1077 kere görüntülendi)

2.
Sodyum 2-merkaptoetanesulfonatın nazal mukoza üzerindeki etkileri
Effects of sodium 2-mercaptoethanesulfonate on the nasal mucosa
Sayfalar 63 - 69
Ismail Çevik, Hasan Yasan, İbrahim Metin Çiriş, Deniz Dilek
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1109 kere görüntülendi)

3.
Keratokonuslu hastalarda işitme durumunun değerlendirilmesi: Bir olgu-kontrol çalışması
Evaluation of hearing status in patients with keratoconus: A case-control study
Sayfalar 70 - 75
Mustafa Çelik, Erdinç Bozkurt
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (654 kere görüntülendi)

4.
Ameliyat sonrası ödemi önlemek için piezocerrahi ve antiinflamatuvar ilaç kullanımı: Lateral nazal radyografi kullanarak objektif değerlendirme
Use of piezosurgery and an anti-inflammatory medication to prevent postoperative edema: Objective assessment using lateral nasal radiography
Sayfalar 76 - 82
Ali Seyed Resuli
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (797 kere görüntülendi)

5.
Larenks kanserlerinde boyun lenf nodu tutulumunu ve ekstrakapsüler yayılımı etkileyen faktörlerin araştırılması
Investigation of factors affecting neck lymph node involvement and extracapsular spread in laryngeal cancers
Sayfalar 83 - 88
Hakkı Caner İnan, Haydar Murat Yener
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (749 kere görüntülendi)

6.
Tıp öğrencilerinin obstrüktif uyku apnesi sendromu hakkında bilgi ve tutumlarının tıkayıcı uyku apnesi bilgi ve tutumlar anketi yoluyla değerlendirilmesi
An assessment of the knowledge and attitudes of medical students about obstructive sleep apnea syndrome via obstructive sleep apnea knowledge and attitudes questionnaire
Sayfalar 89 - 96
Mustafa Çelik
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (723 kere görüntülendi)

7.
Kronik otitis medialı hastalarda ameliyat öncesi nötrofil/, platelet/, eozinofil/, bazofil/lenfosit ve lenfosit/monosit oranları kemikçik zincir hasarını öngörmede kullanılabilir mi? Retrospektif bir çalışma
Can preoperative neutrophil/, platelet/, eosinophil/, basophil/lymphocyte, and lymphocyte/monocyte ratios be used to predict ossicular chain disruption in patients with chronic otitis media? A retrospective study
Sayfalar 97 - 103
Zehra Çınar, Özgür Yiğit, Ayşe Pelin Yiğider
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (835 kere görüntülendi)

8.
Parafarengeal bölgeye minimal invaziv yaklaşım: Nazal spekulumun olağan dışı kullanımı
Minimally-invasive approach to parapharyngeal space: Extraordinary use of nasal speculum
Sayfalar 104 - 108
Emine Deniz Gözen, Murat Yener, Burak Erdur, Harun Cansız
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (715 kere görüntülendi)

9.
Selektif disventilasyon sendromu: Anatomik ve klinik özellikler
Selective dysventilation syndrome: Anatomical and clinical features
Sayfalar 109 - 115
Filiz Gülüstan, Emine Demir
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (926 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Waardenburg sendromu: Olgu sunumu
Waardenburg syndrome: Case report
Sayfalar 116 - 118
Gamze Öztürk, Erdem Atalay Çetinkaya, Muhammet Yıldız, Özgür Erdem, Gökhan Yılmaz, Özer Erdem Gür
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1019 kere görüntülendi)


 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce