Praxis of ORL: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 (2020)
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Nazal septal cisim boyutu ile sinonazal patolojiler ve alerjik rinit arasındaki ilişki
The relationship between nasal septal body size and allergic rhinitis and sinonasal pathologies
Sayfalar 119 - 125
Kübra Çoban, M.volkan Akdoğan, Işılay Öz
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (555 kere görüntülendi)

2.
Çocukluk çağı yabancı cisim yutmalarının analizi, Beş yıllık deneyimimiz
Analysis of foreign body ingestion in childhood: Our five-year experience
Sayfalar 126 - 131
Serhat Koyuncu, Oğuzhan Bol, Ahmet Akbaş, Emin Daldal
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (462 kere görüntülendi)

3.
Çocuklarda alerjik rinit ve alerjik olmayan rinitin yaşam kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Comparing the effects of allergic rhinitis and non-allergic rhinitis on quality of life in children
Sayfalar 132 - 136
Serap Şahin Önder, Fatih Savran, Aslı Şahin Yılmaz
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1014 kere görüntülendi)

4.
Kayseri ilinde alerjik rinit hastalarının ve deri prick testi sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of allergic rhinitis patients and their skin prick test results in Kayseri province
Sayfalar 137 - 144
Kerem Kökoğlu, Ömer Kutlu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (654 kere görüntülendi)

5.
Konka bülloza alt tiplerinin yaş, cinsiyet ve görüldüğü tarafa göre dağılımı
Age, sex, and affected side distribution of concha bullosa subtypes
Sayfalar 145 - 149
Elif Elibol, Hacer Baran
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (674 kere görüntülendi)

6.
Septorinoplasti ameliyatlarında lateral osteotomide osteotom ile konkav testere kullanımının etkisinin karşılaştırılması
Comparison of the efficacy of the use of an osteotome versus concave saw blade in lateral osteotomy during septorhinoplasty surgeries
Sayfalar 150 - 155
Nevzat Demirbilek, Cenk Evren
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1247 kere görüntülendi)

7.
Isparta ve Burdur illerindeki eozinofilik ve non-eozinofilik nazal polip alt tiplerinin oranı
The ratio of eosinophilic and non-eosinophilic nasal polyp subtypes in Isparta and Burdur provinces
Sayfalar 156 - 159
Mehmet Emre Sivrice, Yusuf Çağdaş Kumbul, Vural Akın, Gamze Erkılınç
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (705 kere görüntülendi)

8.
Koklea ve kortinin histolojik yapısının ışık ve elektron mikroskopu ile araştırılması
Investigation of the histological structure of cochlea and corti under light and electron microscope
Sayfalar 160 - 164
Betül Yalçın, Esra Balcıoğlu, Arzu Yay, Gözde Özge Önder, Pınar Bilgici, Mehmet Akif Somdaş
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (591 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
9.
Nadir bir hastalık, Forestier sendromu: Üç olgunun uzun dönem takibi
A rare disease, Forestier syndrome: Long-term follow-up of three cases
Sayfalar 165 - 168
Fatih Savran, Prof. Dr. Aslı Şahin Yılmaz
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1081 kere görüntülendi)

10.
Larenjektomili hastalarda nazal polyposis
Nasal polyposis in laryngectomy patients
Sayfalar 169 - 171
Ömer Erdur, Turgut Çelik, Osman Gül, Merih Önal, Bahar Çolpan
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (541 kere görüntülendi)

DERLEME
11.
COVID-19 pandemisinde otorinolaringolojik girişimlere yaklaşım
Approach to otorhinolaryngologic interventions during COVID-19 pandemic
Sayfalar 172 - 178
Ayşe Pelin Yiğider, Özgür Yiğit
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (718 kere görüntülendi)


 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce