Praxis of ORL: 9 (1)
Cilt: 9  Sayı: 1 (2021)
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Alerjen spesifik immünoterapi ortalama trombosit hacmini ve tam kan inflamasyon belirteçlerini nasıl etkiler?
How does allergen-specific immunotherapy affect mean platelet volume and complete blood inflammation markers?
Sayfalar 1 - 7
Zehra Çınar, Özgür Yiğit, Ela Araz Server, Füsun Erdenen
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (558 kere görüntülendi)

2.
Rinoplastide kullanılan spreader greft ve spreader flebin fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of functional outcomes of spreader graft and spreader flap used in rinoplasty
Sayfalar 8 - 11
Burak Erden, Burak Mustafa Taş
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (767 kere görüntülendi)

3.
Koklear kanaldaki yapısal değişikliklerin histolojik incelenmesi
Histological examination of structural changes in the cochlear canal
Sayfalar 12 - 17
Esra Balcıoğlu, Pınar Bilgici, Betül Yalçın, Arzu Hanım Yay, Demet Bolat, Ayşe Ceyhan, Mehmet Akif Somdaş
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1190 kere görüntülendi)

4.
Sinonazal inverted papillom hastalarında paranazal sinüs varyasyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of paranasal sinus variations among patients with a diagnosis of sinonasal inverted papilloma
Sayfalar 18 - 25
Senem Kurt Dizdar, Merve Ekici Bektaş, Burçin Ağrıdağ, Suat Turgut
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (497 kere görüntülendi)

5.
Tıkayıcı uyku apne sendromlu hastaların sistemik hastalık birlikteliği açısından değerlendirilmesi
Evaluation of patients with obstructive sleep apnea syndrome in terms of systemic disease association
Sayfalar 26 - 30
Buğra Subaşı, Saadet Sayan
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (519 kere görüntülendi)

6.
Nazal tıkanıklığı olan hastaların östaki tüpü paratubal yapılarının manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi
The evaluation of eustachian tube paratubal structures using magnetic resonance imaging in patients with nasal obstruction
Sayfalar 31 - 34
Suat Terzi, Fatma Beyazal Çeliker, Engin Dursun, Abdulkadir Özgür, Mehmet Beyazal, Metin Çeliker, Münir Demirci
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (593 kere görüntülendi)

7.
Dirençli epistaksisin etiyolojik faktörleri ve tedavi sürecine etkileri
Etiological factors of resistant epistaxis and their effects on treatment outcomes
Sayfalar 35 - 43
Senem Kurt Dizdar, Uğur Doğan, Mehmet Ece, Egehan Salepci, Suat Turgut
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (638 kere görüntülendi)

8.
İzotretinoin kullanımının vokal kord mukozası üzerindeki etkileri: Deneysel çalışma
Effects of isotretinoin use on vocal fold mucosa: An experimental study
Sayfalar 44 - 48
Ziya Salturk, Pınar Engin Zerk, Elif Aksungur, Onur Tanrısever, Tolgar Lütfi Kumral, Belgin Tutar, Güler Berkiten, Yavuz Atar, Hüseyin Sarı, Yavuz Uyar
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (2043 kere görüntülendi)


 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce