Praxis of ORL: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 (2019)
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Çocuklarda orta kulak patolojisini belirlemede yaşa bağlı prob ton seçiminin önemi
The importance of age-related probe tone selection in determining middle ear pathology in children
Sayfalar 115 - 119
Hülya Göçmenler, Ufuk Derinsu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (4819 kere görüntülendi)

2.
Computed tomography analysis of concomitance of concha bullosa, septal deviation and maxillary sinusitis
Konka bülloza, septum deviasyonu ve maksiller sinüzit birlikteliğinin bilgisayarlı tomografi analizi
Sayfalar 120 - 125
Semra Külekçi, Çiğdem Kalaycık Ertugay, Barış Naiboğlu, Kaan Meriç, Ebru Doğaner, Shahrouz Sheideai
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (863 kere görüntülendi)

3.
Paranazal sinüs mukoselleri: Tanı ve tedavi yaklaşımımız
Paranasal sinus mucoceles: Our diagnosis and treatment approach
Sayfalar 126 - 133
Ibrahim Erdim, Battal Tahsin Somuk, Emrah Sapmaz
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (2588 kere görüntülendi)

4.
Septoplasti sonrası uygulanan farklı nazal tamponların ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi
The effect of different nasal packings applied after septoplasty on pain
Sayfalar 134 - 138
Akif Güneş, Serkan Ceyhan
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1103 kere görüntülendi)

5.
Evaluation of facial canal and mastoid pneumatization characteristics in Bell's palsy
Bell paralizisinde fasiyal kanal ve mastoid havalanma özelliklerinin değerlendirilmesi
Sayfalar 139 - 144
Müge Özçelik Korkmaz, Kıyasettin Asil, Mehmet Güven
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (817 kere görüntülendi)

6.
Association of TBX21 gene polymorphism with nasal polyposis
TBX21 gen polimorfizminin nazal polipozis ile ilişkisi
Sayfalar 145 - 150
Kerem Sami Kaya, Pınar Ata, Ömer Çağatay Ertugay, Semra Külekçi, Sema Zer Toros
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (856 kere görüntülendi)

7.
Seroprevalence of HBV, HCV, and HIV positivity in patients undergoing tonsillectomy
Tonsillektomi yapılan hastalarda HBV, HCV ve HIV pozitifliğinin seroprevalansı
Sayfalar 151 - 156
Tolga Kırgezen, Nihal Seden, Okan Övünç, Özgür Yiğit
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (1004 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
İmmünglobülin G4 ilişkili tükürük bezi hastalıklarına bakış ve bir Küttner tümörü olgusu
Review of immunoglobulin G4-related salivary diseases and a case of Küttner’s tumor
Sayfalar 157 - 161
Kerimcan Çakıcı, Ozan Gökdoğan, Yelda Dere, Harun Üçüncü, Sabri Köseoğlu, Erdoğan Özgür
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (999 kere görüntülendi)

9.
Benign intrakraniyal hipertansiyonlu hastada frontoetmoidal ensefalosel ve parietal lob araknoid kist birlikteliği: Olgu sunumu
Frontoethmoidal encephalocele presenting with a parietal lobe arachnoid cyst in a patient with benign intracranial hypertension: A case report
Sayfalar 162 - 165
Seçil Bahar, Gunter Hafiz, Mehdi Sasani
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1375 kere görüntülendi)

10.
Karotis cisim tümörü benzeri Schwannoma olgusu: Nadir bir lokalizasyonda Schwannoma
A case of a carotid body tumor-like Schwannoma: A rare localization of Schwannoma
Sayfalar 166 - 169
Burak Erden, Ahmet Doblan, Ahmet Yükkaldıran
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1238 kere görüntülendi)

11.
Konka bülloza içinde mantar topu
Fungus ball in concha bullosa
Sayfalar 170 - 172
Abitter Yücel, Muhammet Furkan Işık, Hilal Yücel, Tuğba Günler
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (849 kere görüntülendi)

12.
Pediyatrik bir hastada kafa travması sonrasında inkus dislokasyonuna bağlı fasiyal paraliz: Olgu sunumu
Facial paralysis caused by dislocated incus following head trauma in a pediatric patient: A case report
Sayfalar 173 - 176
Nurullah Seyhun, Senem Kurt Dizdar, Alican Çoktur, Suat Turgut
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (911 kere görüntülendi)


 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce