Praxis of ORL: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 (2020)
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Türk tıp fakültesi öğrencilerinin oral kanserler hakkında bilgi düzeyi: Anket çalışması
The knowledge level of Turkish medical faculty undergraduates about oral cancers: A survey study
Sayfalar 1 - 5
Mustafa Çelik
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (836 kere görüntülendi)

2.
Açık teknik septoplastinin yaşam kalitesine etkisi
The effect of open technique septoplasty on quality of life
Sayfalar 6 - 11
Kerem Sami Kaya, Bilge Türk, Alican Çoktur, Senem Kurt Dizdar, Suat Turgut
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1084 kere görüntülendi)

3.
Bell paralizili hastalarda nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranının prognostik değeri
The prognostic value of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in patients with Bell’s palsy
Sayfalar 12 - 16
Okan Parmaksız, İmran Aydoğdu, Onur Arıdaşır, Ali Alper Bayram, Zeynep Aydoğdu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (942 kere görüntülendi)

4.
Alanya ilçesi ve çevresindeki Güney Akdeniz bölgesinde alerjik rinit semptomları ile başvuran hastalarda deri prick testi sonuçlarımız
Our skin prick test results in patients who applied with allergic rhinitis symptoms in Alanya district and its surrounding South Mediterranean area
Sayfalar 17 - 21
Caner Şahin
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (842 kere görüntülendi)

5.
Vertigo hastalarının psiko-sosyal faktörler açısından değerlendirilmesi
Evaluation of vertigo patients in terms of psychosocial factors
Sayfalar 22 - 28
Ferda Şule Kaya, Bilge Türk, Suat Turgut
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (998 kere görüntülendi)

6.
Nazal cerrahide kullanılan sentetik sütürlerin gerilme dayanımının in vitro değerlendirilmesi
An in vitro evaluation of tensile strength of synthetic sutures used in nasal surgery
Sayfalar 29 - 34
Nevzat Demirbilek, Mustafa Çelik, Cenk Evren
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (676 kere görüntülendi)

7.
İdiyopatik ani sensörinöral işitme kaybında hava durumunun rolü
The role of weather in idiopathic sudden sensorineural hearing loss
Sayfalar 35 - 40
Volkan Sunter, Ela Araz Server, Özgür Yiğit, Ali Rıza Gökduman
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (3291 kere görüntülendi)

8.
Ani sensörinöral işitme kaybı prognozunda kan gruplarının etkisi var mıdır?
Do blood groups have any effect on prognosis of sudden sensorineural hearing loss?
Sayfalar 41 - 46
Tolga Kırgezen, Nihal Seden, Esra Misir, Özgür Yiğit
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (768 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
9.
Submandibüler bölgede dev epidermoid kist: Olgu sunumu
Giant epidermoid cyst in the submandibular region: Case report
Sayfalar 47 - 50
Ismail Çevik, Fatih Yücedağ, Burcu Sanal Yılmaz
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (1262 kere görüntülendi)

10.
BiZact ile tonsillektomi: Dört olgudan izlenimler
Tonsillectomy with BiZact: Impressions from four cases
Sayfalar 51 - 55
M. Mazhar Çelikoyar, Erkan Aktan
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (2337 kere görüntülendi)

11.
Mide adenokarsinomunun yanak metastazı: Nadir bir olgu
Cheek metastasis of a gastric adenocarcinoma: A rare case
Sayfalar 56 - 58
İrfan Kara, Kerem Kökoğlu, Ender Doğan, Seher Darakcı, İmdat Yüce, Sedat Çağlı
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (698 kere görüntülendi)


 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce